Kde sa nachádzajú ploštice

Možno si kladiete otázku, ako je možné, že máte doma ploštice. Odpoveďou je, že ploštica posteľná sa nenachádza len v domácnostiach, ale takmer vo všetkých druhoch objektov ako sú nemocnice, domovy dôchodcov, školy, škôlky, hotely či kancelárske priestory a v neposlednom rade sú aj v dopravných prostriedkoch ako sú vlaky, autobusy či taxi.

Skúste popremýšľať,  kde ste trávili v poslednom období čas, ak ste boli na dovolenke, určite ste bývali v hoteli, penzióne či chate, tam ste možno cestovali vlakom, , autobusom či taxíkom na letisko. Aj tu by sa mohla skrývať odpoveď, ako je možné, že máte doma ploštice.

Ploštice sú druhom hmyzu, ktorý nepriťahuje nečistota, preto sa vylučuje skutočnosť, že sú akou si známkou špinavého prostredia. Počas dňa sa skrývajú v ťažko dostupných miestach. Ploštice sú svetloplaché, preto sa ukrývajú výhradne v tmavých lokalitách, predovšetkým v blízkosti priestorov, kde človek v noci spí.

Všetky vývojové štádiá ploštíc sa zhromažďujú v spoločných úkrytoch pod vplyvom vylučovaného agregačného feromónu, kde dospelé jedince tvoria asi jednu tretinu populácie. V týchto úkrytoch trávéia vätšinu času a krv sajú najčastejšie v noci, kedy je hostiteľ v kľude, hladné však môžu sať aj cez deň.

Najčastejšie plošticu posteľnú nájdete:

  •  za obrazmi, lištami plávajúcich podláh, v stoličkách, pohovkách, nočných stolíkoch, záhyboch záclon a pod.
  • Konštrukcie postelí, najmä v miestach spojov a častí priliehajúcich k stene či za švami čalúnení.
  • Matrace, ich švy, zipsy, pružiny.
  • Pod tapetami, kobercami, obrazmi, za podlahovými lištami.
  • Nábytok v bezprostrednej blízkosti postele.
  • V silne infestovaných bytových jednotkách či domoch, prakticky kdekoľvek.
výskyt ploštice posteľnej