Deratizácia

Deratizácia potkanov a iných škodlivých hlodavcov

Naša spoločnosť poskytuje aj túto službu v uvedenej oblasti - Deratizácia! Poskytujeme celoročnú ochranu objektov ako sú haly, hotely, reštaurácie, taktiež aj v priemysle ako v potravinárskom

Vykonávame povinnú jarnú a jesennú deratizáciu 1.4 - 15.5 a 1.10 - 15.11 

ZAZMLUVNENIE U NÁS  SA OPLATÍ  - ceny Vám garantujeme aj na budúci rok !

ZDERATIZUJEME VAŠU NEHNUTEĽNOŤ

- Pracujeme iba s humánnymi prípravkami schválenými MZ SR na reguláciu živočíšnych škodcov.

- Každý z prípravkov je špecifický svojimi vlastnosťami, preto je nutná konzultácia pred deratizáciou

- Používame široké spektrum prípravkov, lepidlových či mechanických pascí

Pripomíname, že ochrannú celoplošnú deratizáciu je povinný vykonať každý prevádzkovateľ nehnuteľnosti